Psykoterapeuttikoulutettava ja psykiatrinen sairaanhoitaja Malena Lahtimies
Psykoterapeuttikoulutettava ja psykiatrinen sairaanhoitaja Malena Lahtimies

Tietoa

Tarjoan psykoterapeuttista keskustelutukea ja terapiaa Hämeenlinnassa.

Olen koulutukseltani artenomi (AMK) ja sairaanhoitaja (AMK). Opiskelen aikuisten psykoanalyyttiseksi psykoterapeutiksi (Therapeia-säätiö ja Helsingin yliopisto 2020-2024). Koska psykoterapeuttiopintoni ovat vielä kesken, on kyseessä keskustelutuki, jossa hyödynnän vahvasti psykoterapeuttisia elementtejä.

Olen aiemmin työskennellyt psykiatrisena sairaanhoitajana sekä aikuispsykiatrian että lastenpsykiatrian poliklinikalla. Lisäksi olen työskennellyt psykiatrisena sairaanhoitajana yläasteella ja lukiossa sekä psykiatrian osastolla. Olen myös tehnyt psykiatrista hoidon tarpeen arviointia sairaalan ensiavussa. Työskentelen sekä suomen että ruotsin kielellä.

Tapaamiset ovat luottamuksellisia. Et tarvitse lähetettä. Voit hakeutua terapiaan, kun tarvitset tukea elämäntilanteessasi. Yhteydenotot lomakkeella tai sähköpostitse, jonka jälkeen yhteistyöstä sovitaan tarkemmin puhelimitse.

Tapaamisista veloitan suurinpiirtein Kelan tukemien kuntoutuspsykoterapioiden omavastuuosuuden verran.

  • psykoterapeuttinen keskustelu
  • terapia
  • vanhemmuuden ohjaus
  • tukikeskustelut kriiseissä
  • työnohjaus

Information

Jag erbjuder psykoterapeutisk samtalsstöd och terapi i Tavastehus.

Jag är till min utbildning artenom (YH) och sjukskötare (YH). Jag studerar till psykoanalytisk psykoterapeut för vuxna (Therapeia och Helsingfors universitet 2020-2024). Eftersom mina studier ännu pågår är det frågan om samtalsstöd med psykoterapeutiska element.

Som psykiatrisk sjukskötare har jag jobbat vid barn- och vuxenpsykiatriska polikliniker, på högstadiet och i gymnasiet samt på psykiatrisk avdelning. Jag har även gjort psykiatrisk värdering av vårdbehov på sjukhusjouren.

Jag jobbar både på finska och svenska. Samtalen är konfidentiella. Ingen remiss behövs. Du kan söka dig till terapi om du önskar få stöd i din livssituation. Du kan ta kontakt via e-mail varefter vi per telefon kommer överens om samarbetet.

Jag debiterar för besöken ungefär det samma som självrisken är i FPA:s rehabiliterande psykoterapi.

  • samtalsstöd med psykoterapeutiska elementer
  • terapi
  • föräldrahandledning
  • stödsamtal i kriser
  • arbetshandledning
Luo kotisivut ilmaiseksi!